Vážení rodičia, milí žiaci,
tak sme sa konečne dočkali a Košice budú od pondelka 10.5.2021 v ružovej farbe COVID Automatu. Čo pre nás znamená hlavne to, že sa uvidíme na prezenčnom vyučovaní vo všetkých odboroch, t.j. hudobná náuka pre všetky ročníky a nástroje, hudobný odbor+spev a dychové nástroje, výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor podľa pôvodných rozvrhov.
Podmienkou vstupu je Vyhlásenie o bezinfekčnosti + rúško.
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou.../ Príloha č. 8.
Ak by ste si neboli v niečom istí, kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo volajte na tel. č.: 055/671 11 48.
Tešíme sa.... 
	
	
		</div>
		<div class=
Vážení rodičia, milí žiaci,
dávame do pozornosti nové tlačivo: "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" potrebné k vyučovaniu od 3.5.2021.

Zápis žiakov pre školský rok 2021/2022

 

Vážení rodičia, milí žiaci, v pondelok 26.4.2021 začína na našej SZUŠ prezenčné vyučovanie pre žiakov hudobného odboru /okrem predmetov spev, hudobná náuka a hra na dychový nástroj/ vo vekovej kategórii všetkých ročníkov základných škôl + 1.- 4. ročník 8-ročných gymnázií. Podmienky vstupu do SZUŠ sú rovnaké ako pre ZŠ. Všetky ďalšie informácie, hlavne ohľadom rozvrhu hodín, dostanete cez triednych učiteľov. Aktuálne potrebné dokumenty a tlačivá /11a,8a/: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/