Vážení rodičia, milí žiaci, v pondelok 26.4.2021 začína na našej SZUŠ prezenčné vyučovanie pre žiakov hudobného odboru /okrem predmetov spev, hudobná náuka a hra na dychový nástroj/ vo vekovej kategórii všetkých ročníkov základných škôl + 1.- 4. ročník 8-ročných gymnázií. Podmienky vstupu do SZUŠ sú rovnaké ako pre ZŠ. Všetky ďalšie informácie, hlavne ohľadom rozvrhu hodín, dostanete cez triednych učiteľov. Aktuálne potrebné dokumenty a tlačivá /11a,8a/: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

OZNAM!!!
Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19, riaditeľ školy rozhodol, že v týždni od 1.3. do 5.3.2021 bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou ako doteraz /vo všetkých odboroch/.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. 
	
	
		</div>
		<div class=
Vážení rodičia, milí žiaci,
na mimoriadnom zasadnutí krízového štábu mesta Košice, bolo prijaté uznesenie, ktorým sa podporil návrh RÚVZ, aby školy ostali zatvorené a fungovali naďalej v režime ako doposiaľ, t.j. v režime dištančného vyučovania. Vyhodnotenie situácie bude po dvoch týždňoch, čiže aj naša SZUŠ ostáva zatvorená do jarných prázdnin.
Od 22.2.2021 do 26.2.2021 sú jarné prázdniny. Predpokladaný nástup do škôl by bol od 1.3.2021.
O ďalšom postupe a aktuálnych termínoch vás budeme informovať. Buďte prosím aj naďalej v kontakte s triednymi učiteľmi a veríme, že sa už čoskoro uvidíme aj naživo v priestoroch našej školy.
Všetkým prajeme pevné zdravie....
Vážení rodičia, milí žiaci,
podľa najnovšej verzie Plánu návratu do škôl, základné umelecké školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené.
Aj naša SZUŠ ostáva teda zatvorená minimálne do 24.1.2021 a pokračujeme vo vyučovaní po prázdninách11.1.2021 dištančne - online formou ako tomu bolo pred vianočnými prázdninami.
O ďalších podrobnostiach o nástupe do školy Vás budeme informovať.
Želáme Vám všetko dobré v Novom roku 2021.