Vážení rodičia, milí žiaci,
dávame do pozornosti nové tlačivo: "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" potrebné k vyučovaniu od 3.5.2021.

Zápis žiakov pre školský rok 2021/2022

 

Vážení rodičia, milí žiaci, v pondelok 26.4.2021 začína na našej SZUŠ prezenčné vyučovanie pre žiakov hudobného odboru /okrem predmetov spev, hudobná náuka a hra na dychový nástroj/ vo vekovej kategórii všetkých ročníkov základných škôl + 1.- 4. ročník 8-ročných gymnázií. Podmienky vstupu do SZUŠ sú rovnaké ako pre ZŠ. Všetky ďalšie informácie, hlavne ohľadom rozvrhu hodín, dostanete cez triednych učiteľov. Aktuálne potrebné dokumenty a tlačivá /11a,8a/: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

OZNAM!!!
Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19, riaditeľ školy rozhodol, že v týždni od 1.3. do 5.3.2021 bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou ako doteraz /vo všetkých odboroch/.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. 
	
	
		</div>
		<div class=