OZNAM!!!
Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19, riaditeľ školy rozhodol, že v týždni od 1.3. do 5.3.2021 bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou ako doteraz /vo všetkých odboroch/.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. 
	
	
		</div>
		<div class=
Vážení rodičia, milí žiaci,
na mimoriadnom zasadnutí krízového štábu mesta Košice, bolo prijaté uznesenie, ktorým sa podporil návrh RÚVZ, aby školy ostali zatvorené a fungovali naďalej v režime ako doposiaľ, t.j. v režime dištančného vyučovania. Vyhodnotenie situácie bude po dvoch týždňoch, čiže aj naša SZUŠ ostáva zatvorená do jarných prázdnin.
Od 22.2.2021 do 26.2.2021 sú jarné prázdniny. Predpokladaný nástup do škôl by bol od 1.3.2021.
O ďalšom postupe a aktuálnych termínoch vás budeme informovať. Buďte prosím aj naďalej v kontakte s triednymi učiteľmi a veríme, že sa už čoskoro uvidíme aj naživo v priestoroch našej školy.
Všetkým prajeme pevné zdravie....
Vážení rodičia, milí žiaci,
podľa najnovšej verzie Plánu návratu do škôl, základné umelecké školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené.
Aj naša SZUŠ ostáva teda zatvorená minimálne do 24.1.2021 a pokračujeme vo vyučovaní po prázdninách11.1.2021 dištančne - online formou ako tomu bolo pred vianočnými prázdninami.
O ďalších podrobnostiach o nástupe do školy Vás budeme informovať.
Želáme Vám všetko dobré v Novom roku 2021.
O Z N A M
VYUČOVANIE V ZUŠ OD 7. DECEMBRA 2020
Riaditeľstvo SZUŠ Krosnianska 6, Košice oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že aj naďalej bude vyučovanie v skupinovej a individuálnej forme vo všetkých odboroch (HO,VO,TO a LDO) prebiehať len DIŠTANČNOU FORMOU.
Pandemická situácia zatiaľ nedovoľuje, aby sa učitelia ZUŠ vrátili k prezenčnej forme vyučovania. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať prostredníctvom triednych učiteľov.
Ostávame v kontakte a veríme, že v januári 2021 sa vidíme v plnom zdraví a nasadení 
	
	
		</div>
		<div class=