Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020

bude dňa 02.09.2019 o 13:00 hod.

na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.

 

 

Milí rodičia,

 ak ste sa ešte nerozhodli, komu poukážete 2% z Vašich daní, budeme veľmi vďační, ak si vyberiete

 Občianske združenie Mladé talenty, IČO: 35570482,

  ktoré zastrešuje naša Súkromná základná umelecká škola,

Krosnianska 6 v Košiciach.

 Podrobnosti o poukázaní dane pre fyzickú, resp. právnickú osobu nájdete cez tento odkaz:

  http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 Vopred ďakujeme.

 

  S úctou Váš riaditeľ

 Vincent Svat

 

Základné údaje k platbe školného v šk. roku 2018/2019 :
   
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.-pobočka Košice
Názov:  Súkromná Základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice
č. účtu: 0504222002    /   IBAN: SK3256000000000504222002
kód banky: 5600
variabilný symbol: dátum narodenia žiaka  /napr.: 15032005/
Suma: eur/mes. *podľa tabuľky školného
Splatnosť: k 20. dňu v danom mesiaci
Správa pre prijímateľa: HO/TO/VO/LDO /Meno Priezvisko žiaka
Platbu možno realizovať aj: 
za 2 mesiace: splatnosť k 20.09., 20.11., 20.01., 20.03., 20.05.
za 5 mesiacov: splatnosť k 20.09., 20.02.
za 10 mesiacov: splatnosť k 20.09.
   
Prosíme o úplné a presné uvádzanie variabilného symbolu pre správnu identifikáciu platby!
V prípade ak žiak navštevuje viac odborov, je potrebné zadať platobný príkaz samostatne 
za každý odbor, resp. hudobný nástroj!
Tieto údaje si prosím starostlivo uchovajte ako podklad pre platby v ďalších mesiacoch!