https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2628408243952171&id=791980297594984&__tn__=K-R

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

Čítať ďalej: Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu!

O Z N A M!!!
Riaditeľstvo SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach na základe odporúčania vyšších školských orgánov oznamuje zrušenie vyučovania vo všetkých kolektívnych odboroch, t.j. výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a taktiež vyučovanie hudobnej teórie v termíne od 11.03.2020 do odvolania.
Individuálne vyučovanie hudobných nástrojov prebieha podľa riadneho rozvrhu za sprísnených hygienických opatrení. Naďalej platí zákaz vstupu rodičov do budovy.
O akýchkoľvek zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Žiadame rodičov, aby choré a nachladené deti v žiadnom prípade neposielali do školy!
Priestory školy budeme vo zvýšenej miere dezinfikovať a vetrať. Pre zvýšenú ochranu rodičia môžu odprevadiť svoje dieťa ku vchodovým dverám do školy a taktiež ho tam po vyučovaní vyzdvihnúť. Učitelia budú dozerať na dôkladné umývanie rúk, k dispozícii budú papierové jednorazové utierky.
Ďakujeme za pochopenie.
Riaditeľstvo školy

 Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Krosnianska 6, Košice, že dňa 30.10.2019 a 31.10.2019 sú Jesenné prázdniny.

Vyučovanie začína v pondelok 4.11.2019 podľa riadneho rozvrhu hodín.