Žiadame rodičov, aby choré a nachladené deti v žiadnom prípade neposielali do školy!
Priestory školy budeme vo zvýšenej miere dezinfikovať a vetrať. Pre zvýšenú ochranu rodičia môžu odprevadiť svoje dieťa ku vchodovým dverám do školy a taktiež ho tam po vyučovaní vyzdvihnúť. Učitelia budú dozerať na dôkladné umývanie rúk, k dispozícii budú papierové jednorazové utierky.
Ďakujeme za pochopenie.
Riaditeľstvo školy

 Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Krosnianska 6, Košice, že dňa 30.10.2019 a 31.10.2019 sú Jesenné prázdniny.

Vyučovanie začína v pondelok 4.11.2019 podľa riadneho rozvrhu hodín.

 

 

Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020

bude dňa 02.09.2019 o 13:00 hod.

na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.