Vzhľadom k záveru zo zasadnutia krízového štábu mesta Košice, kvôli hrozbe koronavírusu, prerušujem prevádzku školy na deň 13.03.2020, t.j. piatok.

Od 16.03.2020 do 29.03.2020, t.j. na 14 dní Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky rozhodol o celoštátnom uzavretí všetkých škôl a školských zariadení. Škola bude v uvedenom termíne zatvorená.

Nástup do školy je v pondelok 30.03.2020 podľa schváleného rozvrhu hodín.

                                                                                                                                                 Vincent Svat, v. r.                                                                                                                                     riaditeľ školy

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

 

Čítať ďalej: usmernenie3_koronavirus

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2628408243952171&id=791980297594984&__tn__=K-R

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

Čítať ďalej: Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu!