O Z N A M
 
Zahájenie šk. roka 2020/21, resp. zadeľovanie žiakov do rozvrhu,
 
bude dňa 02.09.2020 od 13:00 hod. do 16:00 hod.
 
na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.
 

	
	
		</div>
		<div class=

Odovzdávanie vysvedčení bude prebiehať dňa 29.6. a 30.6.2020 v čase od 11:00 do 16:00 hod.

V šk. r. 2020/2021 prijímame žiakov od 6 rokov /t.j. rok nar. 2014 najviac/.

Čestné vyhlásenie môžete podpísať iba na jednej ZUŠ, kvôli zberu údajov a dotáciám, nesmie tam byť duplicita s inou základnou umeleckou školou.

Ak spĺňate tieto podmienky, vyplňte prosím priloženú prihlášku a čestné vyhlásenie a zašlite do 10. 07. 2020 na mailovú adresu: 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     

O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

Čítať ďalej: Prihláška + Čestné vyhlásenie pre šk.r. 2020/2021

Oznámenie o obnovení vyučovania od 15.06.2020 vo všetkých odboroch

Vážení rodičia,

zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Krosnianska 6 v Košiciach v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15. 6. 2020, rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých študijných odboroch.
Žiaci majú vyučovanie podľa pôvodne platného rozvrhu. Pre akékoľvek zmeny kontaktujte svojich triednych učiteľov.
Pri vstupe do budovy školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka.... /Príloha č. 2: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-…/

 

Čítať ďalej: Oznámenie o obnovení vyučovania od 15.06.2020 vo všetkých odboroch