V šk. r. 2020/2021 prijímame žiakov od 6 rokov /t.j. rok nar. 2014 najviac/.

Čestné vyhlásenie môžete podpísať iba na jednej ZUŠ, kvôli zberu údajov a dotáciám, nesmie tam byť duplicita s inou základnou umeleckou školou.

Ak spĺňate tieto podmienky, vyplňte prosím priloženú prihlášku a čestné vyhlásenie a zašlite do 10. 07. 2020 na mailovú adresu: 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     

O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

Čítať ďalej: Prihláška + Čestné vyhlásenie pre šk.r. 2020/2021

Oznámenie o obnovení vyučovania od 15.06.2020 vo všetkých odboroch

Vážení rodičia,

zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Krosnianska 6 v Košiciach v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15. 6. 2020, rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých študijných odboroch.
Žiaci majú vyučovanie podľa pôvodne platného rozvrhu. Pre akékoľvek zmeny kontaktujte svojich triednych učiteľov.
Pri vstupe do budovy školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka.... /Príloha č. 2: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-…/

 

Čítať ďalej: Oznámenie o obnovení vyučovania od 15.06.2020 vo všetkých odboroch

Rozhodnutie zriaďovateľa o vyučovaní na SZUŠ Krosnianska 6 od 10.6.2020

Zriaďovateľ SZUŠ Krosnianska 6, Košice po dôkladnej analýze situácie s dôrazom na personálne a prevádzkové podmienky, ako aj zohľadnení odporúčaní ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol, že SZUŠ Krosnianska 6 neobnoví vyučovanie a to z dôvodu technických a personálnych možností školy.

Žiaci budú naďalej v kontakte so svojimi triednymi učiteľmi elektronickou formou.

Úradné hodiny pre žiakov, resp. zákonných zástupcov sú v dňoch:

PO-ST v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod /osobne alebo na tel.č. 055/671 11 48, mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. /