Súkromná základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice

Pokyny k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/15801:1-A1800 s účinnosťou od 1. septembra 2020 podľa §150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPL/7189/2020 zo 14. 9. 2020 sú vydané tieto pokyny k zabezpečeniu a priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čítať ďalej: Pokyny k priebehu vyučovania počas COVID

O Z N A M
 
Zahájenie šk. roka 2020/21, resp. zadeľovanie žiakov do rozvrhu,
 
bude dňa 02.09.2020 od 13:00 hod. do 16:00 hod.
 
na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.
 

	
	
		</div>
		<div class=

Odovzdávanie vysvedčení bude prebiehať dňa 29.6. a 30.6.2020 v čase od 11:00 do 16:00 hod.

V šk. r. 2020/2021 prijímame žiakov od 6 rokov /t.j. rok nar. 2014 najviac/.

Čestné vyhlásenie môžete podpísať iba na jednej ZUŠ, kvôli zberu údajov a dotáciám, nesmie tam byť duplicita s inou základnou umeleckou školou.

Ak spĺňate tieto podmienky, vyplňte prosím priloženú prihlášku a čestné vyhlásenie a zašlite do 10. 07. 2020 na mailovú adresu: 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     

O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

Čítať ďalej: Prihláška + Čestné vyhlásenie pre šk.r. 2020/2021