Vyučovanie od 10.1.2022 - O Z N A M
Riaditeľstvo SZUŠ Krosnianska 6 oznamuje rodičom a žiakom, že od pondelka 10.1.2022 začíname prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín vo všetkých predmetoch všetkých odborov /hudobný vrátane hud.teórie, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický/.
Školy sa od tohto dátumu riadia manuálom Školský semafor.
Na školách budú naďalej podľa vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Pred vstupom do budovy sa každý žiak preukáže platným tlačivom: Vyhlásenie o bezpríznakovosti. /Rovnaké ako v ZŠ a SŠ/
Tešíme sa  
	
	
				<ul class=