OZNAM
Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zhoršujúcej sa pandemickej situácii prechádzame na dištančnú formu vyučovania vo všetkých odboroch od 29.11.2021.
Triedny učitelia Vás budú informovať ohľadom rozvrhu hodín.
Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa zdravia.