O Z N A M
Zahájenie šk. roka 2021/22, resp. zadeľovanie žiakov do rozvrhu, bude dňa 02.09.2021 od 13:00 hod. do 17:00 hod. na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.
Nezabudnite prosím na písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré je totožné s tým, ktoré predkladáte v ZŠ a SŠ.
Tešíme sa na vás a veríme, že to s úsmevom zvládneme samozrejme za dodržiavania všetkých platných hygienických a protiepidemiologických opatrení...