Vážení rodičia, milí žiaci,
tak sme sa konečne dočkali a Košice budú od pondelka 10.5.2021 v ružovej farbe COVID Automatu. Čo pre nás znamená hlavne to, že sa uvidíme na prezenčnom vyučovaní vo všetkých odboroch, t.j. hudobná náuka pre všetky ročníky a nástroje, hudobný odbor+spev a dychové nástroje, výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor podľa pôvodných rozvrhov.
Podmienkou vstupu je Vyhlásenie o bezinfekčnosti + rúško.
Ak by ste si neboli v niečom istí, kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo volajte na tel. č.: 055/671 11 48.
Tešíme sa....  
	
	
				<ul class=