Vytlačiť 
Vážení rodičia, milí žiaci,
dávame do pozornosti nové tlačivo: "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" potrebné k vyučovaniu od 3.5.2021.