Vážení rodičia, milí žiaci, v pondelok 26.4.2021 začína na našej SZUŠ prezenčné vyučovanie pre žiakov hudobného odboru /okrem predmetov spev, hudobná náuka a hra na dychový nástroj/ vo vekovej kategórii všetkých ročníkov základných škôl + 1.- 4. ročník 8-ročných gymnázií. Podmienky vstupu do SZUŠ sú rovnaké ako pre ZŠ. Všetky ďalšie informácie, hlavne ohľadom rozvrhu hodín, dostanete cez triednych učiteľov. Aktuálne potrebné dokumenty a tlačivá /11a,8a/: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/