OZNAM!!!
Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19, riaditeľ školy rozhodol, že v týždni od 1.3. do 5.3.2021 bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou ako doteraz /vo všetkých odboroch/.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.  
	
	
				<ul class=