Vážení rodičia, milí žiaci,
na mimoriadnom zasadnutí krízového štábu mesta Košice, bolo prijaté uznesenie, ktorým sa podporil návrh RÚVZ, aby školy ostali zatvorené a fungovali naďalej v režime ako doposiaľ, t.j. v režime dištančného vyučovania. Vyhodnotenie situácie bude po dvoch týždňoch, čiže aj naša SZUŠ ostáva zatvorená do jarných prázdnin.
Od 22.2.2021 do 26.2.2021 sú jarné prázdniny. Predpokladaný nástup do škôl by bol od 1.3.2021.
O ďalšom postupe a aktuálnych termínoch vás budeme informovať. Buďte prosím aj naďalej v kontakte s triednymi učiteľmi a veríme, že sa už čoskoro uvidíme aj naživo v priestoroch našej školy.
Všetkým prajeme pevné zdravie....