Vytlačiť 
Vážení rodičia, milí žiaci,
podľa najnovšej verzie Plánu návratu do škôl, základné umelecké školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené.
Aj naša SZUŠ ostáva teda zatvorená minimálne do 24.1.2021 a pokračujeme vo vyučovaní po prázdninách11.1.2021 dištančne - online formou ako tomu bolo pred vianočnými prázdninami.
O ďalších podrobnostiach o nástupe do školy Vás budeme informovať.
Želáme Vám všetko dobré v Novom roku 2021.