Vytlačiť 
O Z N A M
VYUČOVANIE V ZUŠ OD 7. DECEMBRA 2020
Riaditeľstvo SZUŠ Krosnianska 6, Košice oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že aj naďalej bude vyučovanie v skupinovej a individuálnej forme vo všetkých odboroch (HO,VO,TO a LDO) prebiehať len DIŠTANČNOU FORMOU.
Pandemická situácia zatiaľ nedovoľuje, aby sa učitelia ZUŠ vrátili k prezenčnej forme vyučovania. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať prostredníctvom triednych učiteľov.
Ostávame v kontakte a veríme, že v januári 2021 sa vidíme v plnom zdraví a nasadení