NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY
Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.10.2020 a vrámci preventívnych opatrení spojených s pandémiou COVID-19 bude vyučovanie v skupinových odboroch v našej SZUŠ od 12.10.2020 prebiehať dištančnou formou, t.j. vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore až do odvolania.
V hudobnom odbore bude dištančne prebiehať aj Hudobná náuka, Prípravné štúdium, Hra v súbore. O forme a priebehu vyučovania v týchto predmetoch Vás budeme v najbližších dňoch informovať. Individuálne hodiny hry na nástroji a spevu POKRAČUJÚ podľa štandardného rozvrhu hodín. https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf...