Základné údaje k platbe školného v šk. roku 2020/2021:

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.-pobočka Košice

č. účtu: IBAN: SK32 5600 0000 0005 0422 2002 / BIC/ kód:  KOMASK2X

variab.symbol: dátum narodenia žiaka  /napr.: 15032005/

Suma: viď záložku "Poplatky školného"  eur/mes.

Správa pre prijímateľa: HO/VO/TO/LDO/.... /Meno Priezvisko žiaka