Vytlačiť 
OZNAM
Na základe rozhodnutia vedenia SZUŠ Krosnianska 6, žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorých kmeňová ZŠ je Krosnianska 4 /1.stupeň/ a ZŠ L. Novomeského 2, nakoľko majú prerušenú prezenčnú formu vyučovania na týchto ZŠ, aby sa do toho času nezúčastňovali vyučovania ani na našej ZUŠ. Ďakujeme.