Vytlačiť 
O Z N A M
 
Zahájenie šk. roka 2020/21, resp. zadeľovanie žiakov do rozvrhu,
 
bude dňa 02.09.2020 od 13:00 hod. do 16:00 hod.
 
na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.