Vytlačiť 

Oznámenie o obnovení vyučovania od 15.06.2020 vo všetkých odboroch

Vážení rodičia,

zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Krosnianska 6 v Košiciach v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15. 6. 2020, rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých študijných odboroch.
Žiaci majú vyučovanie podľa pôvodne platného rozvrhu. Pre akékoľvek zmeny kontaktujte svojich triednych učiteľov.
Pri vstupe do budovy školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka.... /Príloha č. 2: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-…/