O Z N A M!!!
Riaditeľstvo SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach na základe odporúčania vyšších školských orgánov oznamuje zrušenie vyučovania vo všetkých kolektívnych odboroch, t.j. výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a taktiež vyučovanie hudobnej teórie v termíne od 11.03.2020 do odvolania.
Individuálne vyučovanie hudobných nástrojov prebieha podľa riadneho rozvrhu za sprísnených hygienických opatrení. Naďalej platí zákaz vstupu rodičov do budovy.
O akýchkoľvek zmenách Vás budeme priebežne informovať.