Žiadame rodičov, aby choré a nachladené deti v žiadnom prípade neposielali do školy!
Priestory školy budeme vo zvýšenej miere dezinfikovať a vetrať. Pre zvýšenú ochranu rodičia môžu odprevadiť svoje dieťa ku vchodovým dverám do školy a taktiež ho tam po vyučovaní vyzdvihnúť. Učitelia budú dozerať na dôkladné umývanie rúk, k dispozícii budú papierové jednorazové utierky.
Ďakujeme za pochopenie.
Riaditeľstvo školy