Platby školného v šk.r. 2019/2020

 Číslo účtu: SK32 5600 0000 0005 0422 2002

 

Odbor

Ročník/nástroj

Eur/šk.rok

 

prípravné štúdium

70

 

Klavír

150

 

Keyboard

150

 

Akordeón

150

 

Zobcová flauta

150

 

Saxofón

150

Hudobný odbor

Klarinet

150

 

Bicie

170

 

Gitara

180

 

Elektrická gitara

180

 

Basová gitara

180

 

Spev

120

 

Husle

150

 

Štúdium pre dospelých

250

Literárno-dramatický

prípravné štúdium

70

odbor

základné štúdium

80

Tanečný odbor

prípravné štúdium

70

 

základné štúdium

100

Výtvarný odbor

prípravné štúdium

60

 

základné štúdium

100

 * prípravné štúdium = žiaci od 5 rokov /PR1, PR2/

 * základné štúdium = žiaci od 7 rokov, resp. žiaci 2. ročníka ZŠ

 ****************************************************************************************

 * Mesačné platby je potrebné uhradiť do 20. dňa v danom mesiaci!

 * Do poznámky pre prijímateľa uveďte: skratku odboru

(HO,VO,TO,LDO) / Meno a priezvisko žiaka

* Variabilný symbol: dátum narodenia žiaka  /napr.: 15032005/