Vytlačiť 

 

 

Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020

bude dňa 02.09.2019 o 13:00 hod.

na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.