Vytlačiť 

   

          O Z N A M

 

Slávnostné zahájenie školského roka

2017/2018 bude dňa

04.09.2017 o 13:00 hod.

na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.