O Z N A M

 

Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Krosnianska 6, Košice,

že dňa 01.02.2016 sú polročné prázdniny.

Vyučovanie začína v utorok 02.02.2016

podľa riadneho rozvrhu hodín.