O Z N A M 

  

Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Krosnianska 6, Košice, že

 

dňa 29.10.2015 /ŠTVRTOK/ a 30.10.2015 /PIATOK/

 

Jesenné prázdniny.

 

Vyučovanie začína v pondelok 02.11.2015 podľa riadneho

 

rozvrhu hodín.