O Z N A M

 

 Vážení rodičia a žiaci SZUŠ Krosnianska 6, Košice

 

dokument o našej škole si môžete pozrieť na TV Zemplín v sekcii

 

ŠKOLA magazín od 13.05. do 15.05.2015 (pravidelne sa opakuje)

 

alebo na www.youtube.com pod názvom SZUŠ Krosnianska 6

 

alebo priamo cez link:

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uwN32gADvM