O Z N A M

 

 

Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Krosnianska 6, Košice,

 

že v dňoch 23.02.2015 až 27.02.2015

 

sú jarné prázdniny.

 

Vyučovanie začína v pondelok 02.03.2015 podľa riadneho

 

rozvrhu hodín.