O Z N A M

 

Vážení rodičia a žiaci SZUŠ Krosnianska 6, Košice

dňa 02.09.2014 o 13:00 hod.

sa uskutoční na nádvorí školy slávnostné zahájenie

školského roka 2014/2015

Tešíme sa na vás.