Vytlačiť 

 

O Z N A M

 

 

Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Krosnianska 6, Košice,

 

že výpis klasifikácie za prvý polrok školského roku 2013/2014

 

bude vydaný len na vyžiadanie.