O Z N A M

 

Vážení rodičia a žiaci SZUŠ Krosnianska 6, Košice

dňa 02.09.2013 o 13:00 hod.

sa uskutoční na nádvorí školy slávnostné zahájenie

školského roka 2013/2014

Tešíme sa na vás.