V dňoch 24.,25. a 26.06.2013

n e v y u č u j e m e

z dôvodu koncoročnej administratívy.

V dňoch 27. a 28.06.2013

v čase od 13:00 do 16:00 hod.

sa budú odovzdávať koncoročné vysvedčenia za školský rok 2012/2013