Vyučovanie od 10.1.2022 - O Z N A M
Riaditeľstvo SZUŠ Krosnianska 6 oznamuje rodičom a žiakom, že od pondelka 10.1.2022 začíname prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín vo všetkých predmetoch všetkých odborov /hudobný vrátane hud.teórie, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický/.
Školy sa od tohto dátumu riadia manuálom Školský semafor.
Na školách budú naďalej podľa vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Pred vstupom do budovy sa každý žiak preukáže platným tlačivom: Vyhlásenie o bezpríznakovosti. /Rovnaké ako v ZŠ a SŠ/
Tešíme sa 
	
	
		</div>
		<div class=
OZNAM
Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zhoršujúcej sa pandemickej situácii prechádzame na dištančnú formu vyučovania vo všetkých odboroch od 29.11.2021.
Triedny učitelia Vás budú informovať ohľadom rozvrhu hodín.
Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa zdravia.
O Z N A M
Zahájenie šk. roka 2021/22, resp. zadeľovanie žiakov do rozvrhu, bude dňa 02.09.2021 od 13:00 hod. do 17:00 hod. na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.
Nezabudnite prosím na písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré je totožné s tým, ktoré predkladáte v ZŠ a SŠ.
Tešíme sa na vás a veríme, že to s úsmevom zvládneme samozrejme za dodržiavania všetkých platných hygienických a protiepidemiologických opatrení...
Vážení rodičia, milí žiaci,
tak sme sa konečne dočkali a Košice budú od pondelka 10.5.2021 v ružovej farbe COVID Automatu. Čo pre nás znamená hlavne to, že sa uvidíme na prezenčnom vyučovaní vo všetkých odboroch, t.j. hudobná náuka pre všetky ročníky a nástroje, hudobný odbor+spev a dychové nástroje, výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor podľa pôvodných rozvrhov.
Podmienkou vstupu je Vyhlásenie o bezinfekčnosti + rúško.
Ak by ste si neboli v niečom istí, kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo volajte na tel. č.: 055/671 11 48.
Tešíme sa.... 
	
	
		</div>
		<div class=