OZNAM
Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zhoršujúcej sa pandemickej situácii prechádzame na dištančnú formu vyučovania vo všetkých odboroch od 29.11.2021.
Triedny učitelia Vás budú informovať ohľadom rozvrhu hodín.
Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa zdravia.
O Z N A M
Zahájenie šk. roka 2021/22, resp. zadeľovanie žiakov do rozvrhu, bude dňa 02.09.2021 od 13:00 hod. do 17:00 hod. na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.
Nezabudnite prosím na písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré je totožné s tým, ktoré predkladáte v ZŠ a SŠ.
Tešíme sa na vás a veríme, že to s úsmevom zvládneme samozrejme za dodržiavania všetkých platných hygienických a protiepidemiologických opatrení...
Vážení rodičia, milí žiaci,
tak sme sa konečne dočkali a Košice budú od pondelka 10.5.2021 v ružovej farbe COVID Automatu. Čo pre nás znamená hlavne to, že sa uvidíme na prezenčnom vyučovaní vo všetkých odboroch, t.j. hudobná náuka pre všetky ročníky a nástroje, hudobný odbor+spev a dychové nástroje, výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor podľa pôvodných rozvrhov.
Podmienkou vstupu je Vyhlásenie o bezinfekčnosti + rúško.
Ak by ste si neboli v niečom istí, kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo volajte na tel. č.: 055/671 11 48.
Tešíme sa.... 
	
	
		</div>
		<div class=
Vážení rodičia, milí žiaci,
dávame do pozornosti nové tlačivo: "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" potrebné k vyučovaniu od 3.5.2021.